Opdrachten

Onderstaand is een overzicht van recente opdrachten aan Prospecto Advies

Interim management

  • Directeur van Bodemzorg Limburg bv, beheerder van een tiental gesloten stortlocaties in de provincie Limburg. Aandeelhouders van deze bv zijn alle gemeenten in de provincie Limburg.
  • Hoofd Stadsontwikkeling van de gemeente Sittard –Geleen
  • Algemeen directeur bij R.Bontrup Beheer, een private onderneming in logistiek en recycling

Bedrijfsvoering

  • Adviseur bij een architectenbureau in Tilburg, met als opdracht om een betere sturing te geven aan de bedrijfsprocessen.
  • Adviseur van de gemeente Schijndel bij de overdracht van een gesloten stortplaats door het Stadsgewest Den Bosch aan de gemeente Schijndel.
  • Raad van Toezicht bij R.Bontrup Beheer met als doel om de aandeelhouder te adviseren inzake het functioneren van de exploitatiemaatschappij.

Beleidsadvisering

  • Adviezen aan een aantal gemeenten met betrekking tot het te voeren beleid en de wijze waarop de uitvoering vorm moet worden gegeven.