Organisatie

Prospecto Advies is een klein adviesbureau dat zelfstandig en in samenwerking met andere adviseurs in staat is adequate adviezen te verstrekken op het gebied van managementvraagstukken en organisatie- en bedrijfsvoeringaspecten.

Dick Rootert heeft een opleiding genoten aan de Wageningen Universiteit en heeft daarna functies bekleed bij  Rijkswaterstaat (beleidsmedewerker op de hoofddirectie in den Haag),  de provincie Limburg (afdelingshoofd Bodem), Afvalverwijdering Limburg (algemeen directeur) en Essent Milieu (directeur).

Als interim-manager heeft hij een opdrachten uitgevoerd voor de  gemeente Sittard-Geleen (Stadsontwikkeling), voor Bodemzorg Limburg (algemene directie) en voor een groot recyclingbedrijf in Zuid- Nederland. Verder zijn organisatie-en management adviezen verstrekt aan meerdere opdrachtgevers.

Prospecto Advies heeft als uitgangspunt dat adviezen met betrekking tot verbetering van het functioneren van organisaties worden gecombineerd met een interim management opdracht waarmee de adviezen daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht.