PR en Communicatie

Prospecto Advies is betrokken bij meerdere opdrachten over PR en Communicatie

Nieuwsbrieven

  • Per jaar wordt 3 a 4 keer een nieuwsbrief uitgebracht voor het personeel van Bowie/Bontrup.
  • Prospecto Advies verzorgt de redactie en organisatie rondom deze nieuwsbrieven.
  • Voor Bodemzorg Limburg wordt 1 a 2 maal per jaar een nieuwsbrief voor de aandeelhouders gemaakt. De organisatie, de redactie en de verspreiding wordt verzorgd door Prospecto Advies.

Jaarverslagen

  • Jaarlijks wordt voor Bodemzorg Limburg het jaarverslag gemaakt en uitgegeven. Prospecto Advies verzorgt de inhoud en uitgave ervan.
  • Voor R.Bontrup Beheer wordt jaarlijks een jaarverslag opgesteld.