Werkvelden

Interim-management

Door ervaring als leidinggevende bij Rijk, Provincie, Gemeente, Nutsbedrijven en private ondernemingen is een rijke ervaring opgebouwd met betrekking tot het verbeteren van het functioneren van organisaties. Door zowel aan de overheidskant als de zijde van het private bedrijfsleven te hebben gewerkt is op dit werkterrein een brede visie ontwikkeld. Dick Rootert focust zich met name op het verbeteren van de operationele uitvoering van een aantal taken bij overheid en bedrijven.

Bedrijfsvoering

Bij veel organisaties schort het aan een juiste bedrijfsvoering. Duidelijkheid creëren, de juiste bedrijfsinformatie laten rapporteren, de personele inrichting van de organisatie verbeteren en op een inspirerende wijze medewerkers aan  je binden, zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan bij opdrachten voor verbetering van organisaties. In de meeste opdrachten van Dick Rootert zijn dit de punten geweest waaraan ruime aandacht is besteed.

Beleidsadvisering

Als leidinggevende bij overheden en bedrijven is veel ervaring opgedaan met beleidsontwikkeling. Het op een gestructureerde wijze sturing geven aan de toekomst van een organisatie begint met duidelijkheid te creëren over het gewenste beleid. Dat beleid moet een visie uitstralen die breed gedragen wordt door de organisatie.

Afval-en bodembeheer

Door meer dan 25 jaar gewerkt te hebben op de werkgebieden afvalverwijdering en bodembeheer is een brede kennis opgebouwd op dit terrein. Verder beschikt Dick Rootert over een zeer breed netwerk, zowel bij de overheid als bij private bedrijven.